Privacy Verklaring Gewoon Media

Dit is het privacy statement van Gewoon Media B.V. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.gewoonmedia.nl/
De Factorij 40e
1689 AL Zwaag
+31 (0) 85 130 34 29

Verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens?
Voor- en achternaam;
Leeftijd;
Gender;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via onze website, social media, correspondentie of mondeling;
Locatiegegevens;
Gegevens over je activiteiten op onze website;
Internetbrowser en apparaat type;
Je correspondentie met Gewoon Media;
Gedragsgegevens (online activiteiten, internetgebruik en de duur van uw sessie);
IP-adressen en tijdstempels.

Wij kunnen de bovenstaande gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
Om je de juiste dienstverlening te kunnen aanbieden;
Voor het analyseren en/of verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van informatie over onze dienstverlening en website;
Voor correspondentie;
Om informatie, aanbiedingen en promotieacties te sturen op basis van uw interesses en klik- en surfgedrag;
Om vragen te beantwoorden die bijvoorbeeld via de website zijn gesteld;
Om nieuws en informatie te verstrekken over Gewoon Media, nieuwe case studies en diensten;
Voor onderzoek naar het tevredenheidsniveau van klanten, zakenpartners of anderen;
Voor interne analyse voor (klanten)onderzoeksdoeleinden.

We kunnen uw persoonsgegevens analyseren om een profiel aan te maken van uw interesses en voorkeuren, zodat we onze communicatie op maat kunnen afstemmen op een tijdige en voor u relevante manier. We kunnen hiervoor gebruik maken van aanvullende informatie over u die afkomstig is van externe bronnen. Hierdoor kunnen we gerichter, efficiënter en kosten effectiever met onze middelen omgaan en ook het risico beperken dat iemand informatie ontvangt die hij/zij ongepast of niet-relevant vindt. Voor dit doel verwerken we uw persoonsgegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen.

We kunnen ook gegevens gebruiken over hoe u onze website gebruikt om fraude, misbruik en onrechtmatig gebruik te voorkomen en op te sporen en om te voldoen aan gerechtelijke uitspraken, overheidsverzoeken of toepasselijke wetgeving.

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@www.gewoonmedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie natuurlijk direct.

Aangepaste Doelgroepen
Naast bovengenoemd gebruik van uw persoonsgegevens kunnen we de beschikbare informatie over onze klanten nu en dan gebruiken om “aangepaste” of “vergelijkbare” doelgroepen te genereren via de advertentieplatformen van Facebook of Google. Dit stelt ons in staat binnen hun netwerken onze advertenties te richten op potentiële klanten met gedeelde interesses of demografische gegevens als onze bestaande klanten, op basis van de eigen data van de platformen.

Normaliter delen we gehashte stukjes persoonsgegevens door een lijst te uploaden naar deze platformen. Wij hebben geen toegang tot de identiteit van enig persoon die als onderdeel van een vergelijkbare doelgroep wordt aangemerkt, tenzij die persoon op één van onze advertenties klikt. Het gebruik van aangepaste doelgroepen kan ertoe leiden dat u bepaalde (een) marketingcampagne(s) niet te zien krijgt, als wij en/of de platformen, op basis van de gedeelde data, van mening zijn dat een dergelijke marketingcampagne niet relevant is voor jou. De gedeelde lijsten met versleutelde data worden uitsluitend gebruikt voor de hier genoemde doeleinden.

Als je niet wilt dat jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor aangepaste of vergelijkbare doelgroepen, e-mail ons dan op info@www.gewoonmedia.nl, dan starten wij het proces om jouw gegevens te verwijderen uit de lijsten die met voornoemde platformen worden gedeeld.

Cookies
We maken gebruik van cookies om gegevens te verzamelen. Wanneer je dat niet wil kun je op de weergegeven link klikken om het uit te zetten.

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens vervolgens voor:

Verzending van onze nieuwsbrief en/of andere communicatie-uitingen
Je te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
Voor gedragsanalyse ter verbetering van de website en om het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Voor een uitgebreide uitleg over de cookies die wij gebruiken, verwijzen we je graag naar het Cookiebeleid.

Bewaartermijn
Wij bewaren gegevens slechts gedurende de termijn die nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld & gebruikt en voor zover redelijkerwijs noodzakelijk is om de toepasselijke wettelijke vereisten na te leven.

Wanneer we uw persoonsgegevens ontvangen wanneer u solliciteert op een vacature bij Gewoon Media, bewaren we uw gegevens niet langer dan 12 maanden. Wanneer uw sollicitatie leidt tot het aanbieden van een functie bij Gewoon Media en u deze functie accepteert, worden de verzamelde gegevens onderdeel van uw personeelsdossier en worden deze gebruikt voor arbeid gerelateerde doeleinden.

Beveiliging
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid en nemen jouw bescherming en gegevens serieus. Dus gaan wij hier zorgvuldig mee om. Ook gebruiken wij verschillende beveiligingstechnieken, waaronder beveiligde servers en firewalls, alsook een beveiligde internetverbinding (https, SSL) en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je gegevens tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@www.gewoonmedia.nl

Aanpassingen van deze Privacyverklaring
Het soort persoonsgegevens dat we nodig hebben en de doeleinden waarvoor we deze persoonsgegevens nodig hebben, kunnen mettertijd wijzigen. Daarom behouden we ons het recht voor om onze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. De meest actuele versie van deze privacyverklaring staat op onze website en is van toepassing na publicatie op onze website.

Autoriteit Persoonsgegevens
We zijn u graag van dienst bij eventuele klachten die u hebt over het verwerken van uw persoonsgegevens. U hebt echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat wij niet voldoen aan toepasselijke privacywetgeving.

Heb je vragen? Stel ze gewoon!

GewoonMedia-Logo-white

Gewoon Media B.V. staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder het nummer: 80326285

Contact